logo

DID PHOTO - Calvin Klein 에비뉴엘 멀티비젼 설치

Calvin Klein 에비뉴엘 멀티비젼 설치

2018.11.01 12:49

LCDIA 조회 수:92

Calvin Klein 잠실 에비뉴엘 1X3 멀티비젼 설치

LG DISPLAY 49" UNB 1X3 멀티비젼

휘도 500cd / 4k setop box / network / USB Alone

01.jpg


02.jpg


03.jpg